ÚVOD  |  O FIRME  |  NÁVESY A PRÍVESY  |  MANIPULAČNÁ TECHNIKA  |  FEM ANALÝZY A OPTIMALIZÁCIE  |  KONTAKT

 Konštrukcia a vývoj špeciálnych
 návesov a prívesov 

 

 Návesy na prepravu
 dreva


 MKP analýza, výkresová dokumentácia
 v Autocade, technická pomoc pri výrobe
 a skúškach prototypu


 Náves s hydraulicky
 riadenými nápravami

 Návrh koncepcie, MKP analýza,
 optimalizácia, Technická dokumentácia
 v Autocade , dozor pri výrobe prototypu
 Návesy na prepravu
 dreva

 MKP analýza, výkresová dokumentácia
 v Autocade, technická pomoc pri
 výrobe a skúškach prototypu

 

 Prívesy na prepravu
 dreva

 MKP analýza, Výkresová dokumentácia
 v Autocade, technická pomoc pri
 výrobe prototypu
 
 Príves na prepravu
 dreva

 MKP analýza, optimalizácia,
 3D model v Solidworkse,
 technická documentácia v Solidworkse,
 odborný dozor pri výrobe prototypu
 
 Príves na prepravu
 stľpov

 Výkresová dokumentácia v Autocade
 Zadná ochrana proti podbehnutiu

 MKP analýza pre VS-MONT, Agricom,
 Slovakia
 
 Výpočty predného čela vozidiel
 podľa EHK predpisov

 
MKP analýzy ako podklad pre
 schvaľovanie na ministerstve dopravy
 vyhotovené pre Agama a.s., KURTA,
 a Zetes pre Slovenský trh
 


For Technik s.r.o.    Košice   +421 911 239 612   www.for-technik.sk