ÚVOD  |  O FIRME  |  NÁVESY A PRÍVESY  |  MANIPULAČNÁ TECHNIKA  |  FEM ANALÝZY A OPTIMALIZÁCIE  |  DOKUMENTÁCIA  |  KONTAKT

VÝVOJ DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY

Hlavné činnosti: 


Konštrukcia a vývoj špeciálnych návesov a prívesov

Vývoj manipulačných zariadení

Anylýzy metódou konečného počtu prvkov

Technické výpočty

Optimalizácia konštrukcií

Zhotovenie výkresov a technickej dokumentácie 

Odborný dozor a poradenstvo pri výrobe prototypov


For Technik s.r.o.    Košice   +421 911 239 612   www.for-technik.sk