ÚVOD  |  O FIRME  |  NÁVESY A PRÍVESY  |  MANIPULAČNÁ TECHNIKA  |  FEM ANALÝZY A OPTIMALIZÁCIE  |  DOKUMENTÁCIA  |  KONTAKT

 Analýzy metódou konečného počtu
 prvkov /MKP/a optimalizácia
 konštrukcií 

 

 Zadná ochrana proti podbehnutiu

 MKP analýza

 Výpočty predného čela vozidiel
 podľa EHK predpisov

 MKP analýzy ako podklad pre
 schvaľovanie na ministerstve dopravy
 Návesy a prívesy

 MKP analýza napätia,
 optimizalizácia

 Hydraulické ruky

 MKP analýza,
 optimalizácia 3D modelu
 
 Drapáky

 
MKP analýza, optimalizácia
 Tlakové nadoby - cisterny

 MKP analýza tlakovej nádoby
 Nosič motorov

 
MKP analýza -Nastran, 3D model,
 výkresová dokumentácia
 v Pro-Engineer


For Technik s.r.o.    Košice   +421 911 239 612   www.for-technik.sk